WRF_LOGODit fonds is opgericht in 1967 en genoemd naar Winand Roukens, lector in de Volkskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 1951 tot 1967. De doelstelling bij de oprichtingwas een wetenschappelijk volkskundig bureau ter bestudering van de Limburgse volkscultuur.

De oprichters waren drs.Fons Neu en drs. Jo Hansen, die beiden eerder betrokken waren geweest bij de oprichting van de Narren Universiteit Limburg (NUL). Ze sloten de NUL rechtstreeks aan op het WRF. Dit betekende concreet dat sommige professoren van de NUL bestuurslid waren van het WRF. Dit gebruik wordt tot op heden gehandhaafd. Het sociaal-cultureel circuit, waarbinnen de directe medewerkers aan de NUL zittingen functioneren, overlapt dan ook in grote mate het Limburgse netwerk van geïnteresseerden in de volkscultuur.

In 1972 werd het fonds een stichting, maar de naam fonds bleef gehandhaafd. Sindsdien functioneert de NUL als een zelfstandige commissie binnen deze stichting als het ‘Mombakkus van het WRF’.


NIEUWS
Nieuw fotoboek 'Chez Nous' van Chris Keulen


LEZINGENCYCLUS “NAMEN IN LIMBURG“

     
1. Prof. dr. Ann Marynissen (Keulen) Familienamen in Limburg woensdag 30 oktober 2013
2. Drs. Herman Kaldenhoven (Heerlen) Plaatsnamen in Limburg woensdag 13 november 2013
3. Dr. Gerrit Bloothooft (Utrecht) Voornamen in Limburg 27 november 2013

De lezingen zullen telkens worden gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in de Karl Dittrichzaal van de Universiteit Maastricht.
 

Ann Marynissen

Prof. dr. Ann Marynissen is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan het Institut für Niederlandistik van de Universität zu Köln. Ze publiceerde tal van studies over familienaamgeografie, over de geschiedenis van het Nederlands en over de positie van het Nederlands in het Rijn-Maasgebied.Gerrit Bloothooft

Dr. Gerrit Bloothooft is verbonden aan de afdeling Taalwetenschap van de Universiteit Utrecht. In samenwerking met het Meertens Instituut heeft hij de Nederlandse Voornamenbank en de Nederlandse Familienamenbank uitgebreid met gegevens van de namen van alle Nederlanders, zoals die in gemeentelijke basisadministratie bekend zijn.Herman Kaldenhoven

Drs. Herman Kaldenhoven is oud leraar Frans. Hij is auteur van het boek “Wat betekent deze plaatsnaam?”. Uitgeverij Leon van Dorp, Heerlen 2007.

 

Kijk voor meer informatie in onderstaande documenten: