Relatie tussen Narren Universiteit Limburg en Dr. Winand Roukens Fonds

Dr. Winand Roukens Fonds (WRF) Het Dr. Winand Roukens Fonds is genoemd naar Winand Roukens, lector in de Volkskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 1951 tot 1967.

Het Dr. Winand Roukens Fonds is opgericht in 1967, enige jaren na de oprichting van de NUL. De doelstelling was de oprichting van een wetenschappelijk volkskundig bureau ter bestudering van de Limburgse volkscultuur. Fons Neu en Jo Hansen die direct betrokken waren bij de oprichting van het Fonds, sloten de NUL hier rechtstreeks op aan. Dit betekende concreet dat sommige professoren van de NUL bestuurslid waren van het WRF.  Dit gebruik wordt tot op heden gehandhaafd. Het sociaal-cultureel circuit, waarbinnen de directe medewerkers aan de NUL zittingen functioneren, overlapt dan ook in grote mate het Limburgse netwerk van geïnteresseerden in de volkscultuur.

In 1972 werd het fonds een stichting, maar de naam fonds bleef gehandhaafd (Zie stichtingsacte). Sindsdien functioneert de NUL als een zelfstandige commissie binnen deze stichting als het ‘Mombakkus van het WRF’.

Tot 1992 vonden tijdens de diesviering van de NUL collectes plaats voor het WRF. Vanaf 1993 hebben de donateurs van het WRF het recht om twee collegekaarten te kopen die toegang geven tot de diesviering. De inkomsten worden gebruikt om de bibliotheek van het WRF, waarvoor Winand Roukens de basis heeft gelegd, aan te vullen.