Over de Narren Universiteit Limburg

Het Dr. Winand Roukens Fonds is opgericht in 1967, enige jaren na de oprichting van de NUL. De doelstelling was de oprichting van een wetenschappelijk volkskundig bureau ter bestudering van de Limburgse volkscultuur. Fons Neu en Jo Hansen die direct betrokken waren bij de oprichting van het Fonds, sloten de NUL hier rechtstreeks op aan.

Actueel

Fout in donateursbrief

ATTENTIE !!!!

In de donateursbrief van mei 2019 staat abusievelijk een foutief mailadres vermeld m.b.t. het... Lees meer »

Twitter

Contact

Narren Universiteit Limburg

043 - 40 72 307