Deelname lezingencyclus

Karl Dittrichzaal - Universiteit MaastrichtDonateurs van het Dr. Winand Roukens Fonds kunnen deze colleges gratis volgen nadat ze zich hebben ingeschreven. Eventueel is het ook mogelijk losse colleges uit de reeks te volgen.Deelnemers die zich inschrijven voor de hele reeks hebben voorrang op diegenen die zich inschrijven voor een enkel college. Deelnemers die geen donateur zijn betalen € 5,- per college of kunnen ter plaatse donateur worden. Uiteraard is het doorgaan van de reeks afhankelijk van het aantal deelnemers. Er wordt uitgegaan van minimaal 15 en maximaal 70 deelnemers. Mocht het college onverhoopt niet doorgaan vanwege te weinig deelnemers dan wordt dit uiterlijk 2 weken van te voren bekend gemaakt. Zodra er al eerder 15 of meer deelnemers zijn, wordt dit ook bekend gemaakt.


Aanmelden voor Collegereeks:

Bij voorkeur kunt u zich aanmelden via e-mail: p.u.wehrens@planet.nl Onder vermelding van uw naam, adres , aantal personen en de colleges die u wilt volgen. (Bij aanmelding rekenen wij op uw komst!).

  • 30-10-2013: Prof. dr. Ann Marynissen
  • 13-11-2013: Drs. Herman Kaldenhoven
  • 27-11-2013: Dr. Gerrit Bloothooft

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren: Limburgse literatuur