Viering 51ste Dies Natalis

De 51ste diesviering vindt plaats op 20 januari 2016 in de theaterzaal van het Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. Gelissendomein 5 te Maastricht (aanvang 19.30 uur). 

De prijs per kaart is dit jaar vastgesteld op € 20,16. Hierbij zijn alle consumpties inbegrepen. Na overmaking van de donateursbijdrage en € 20,16 maal het aantal gewenste kaarten op bankrekening nummer NL25INGB0679362738 t.n.v. penningmeester Dr. Winand Roukensfonds ontvangt u de toegangsnummers waarmee u toegang heeft tot de diesviering in 2016. 

PROGRAMMA
Op het programma van de diesviering staan onder meer doctoraalexamens van de buutkampioen 2016, Op Geveul, Raymond Clement, Ger Koopmans en de opvoering van een mini-versie van Opera El Rey.