Collegekaarten 53e Dies Natalis

Zeer gewaardeerde donateurs,

Graag informeren wij u over de viering van de 53ste Dies Natalis van de NarrenUniversiteit Limburg (NUL) op woensdag 24 januari 2018. 

De plaats van samenkomst is opnieuw het Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. Gelissendomein 5 te Maastricht. 
De aanvang is om 19.30 uur. Op het programma staan doctoraalexamens van Pascal Pittie en Daphne Ramakers, Anya Niewierra, Buuttekampioen van 2018 Bjorn Smits, de promotie van Raymond Clement en de inaugurale rede van Sef Thissen.

De Kuutekapel uit Ulestraten zorgt voor de muzikale omlijsting.

Na overmaking van uw donateursbijdrage 2017 (minimaal € 20,00) op bankrekeningnummer NL25INGB0679362738 t.n.v. penningmeester Dr. Winand Roukensfonds kunt u zich inschrijven als student. Daartoe dient u voor 31 december 2017 € 22,00 per collegekaart (inclusief 2 consumpties) over te maken op hetzelfde bankrekeningnummer onder vermelding van uw e-mailadres.

Anya Niewierra Kuutekapel Raymond Clement Fotografe Pippa Hendriks Fotografe Pippa Hendriks Buuttekampioen 2018 Bjorn SmitsSef 300dpi


DE BESTELDE COLLEGEKAARTEN ZIJN VERSTUURD.
Indien u ze niet heeft ontvangen, neem dan even contact op.

 

Met vriendelijke groet,


Namens het Dr. Winand Roukensfonds,

Prof. Dr. Joep Geraedts, voorzitter

Mw. Uschi Prick, secretaris